zaterdag 27 oktober 2007

Van het Gein naar het Gooi v.v.Naar de lijst "Knelpunten ten zuiden van Amsterdam"

Al in 1974 beschreef ik in Natuurbehoud de diverse oost-westpaden die de Vechtplassen doorkruisen. Kort daarna slaagde ik erin om de Melkstraat Noord verbonden te krijgen met de Kreugerlaan, zodat de Vecht en het Spanderswoud sindsdien met elkaar verbonden zijn. Maar dat stuk Vecht is niet echt autoluw, en door de breedte van de weg wordt er ook harder gereden en is de natuurbeleving minder. Bovendien zie je op de meent niet echt veel van de plassen, al is er met het stukje natuurontwikkeling wel iets verbeterd.
De Dammerkade en Stichtse Kade daarentegen verbinden een heel rustig en smal gedeelte van de Vechtoever met Kortenhoef-Noord, en bieden enorm veel natuurbeleving.

Scheveningen Spanderswoud weergeven op een grotere kaart
De aansluitmogelijkheden op Weesp en Amsterdam maken de Dammerkade zo aantrekkelijk voor fietsers, dat die zelfs wel een ander verhard pad misschien zouden kunnen opgeven om deze oversteek te kunnen maken. De A. Lambertskade is prachtig om te fietsen, maar hij loopt dood op het drukke verkeer van Loosdrecht en hoge hekken van Natuurmonumenten. Vroeger werd er nog wel gefietst langs de Kromme Rade naar Hilversum, en ik neem de hekken nog steeds voor lief, maar vanuit Amsterdam is dat toch weer een brug verder: je kunt namelijk pas in Loenersloot het kanaal over.

Kaartje

molen Hollandia

Nu er bij de molen Hollandia een fietsbrug over de 's-Gravelandse Vaart wordt gelegd en bij Nigtevecht een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal komt, wordt de Hollandse Kade tussen Hollandia en de Vecht bij Hinderdam misschien wel de aantrekkelijkste optie voor een fietspad door het Vechtplassengebied.
Kaart
Alle andere tracé's doorsnijden natuurgebied, de Hollandse Kade loopt tussen landbouwgebied en natuurgebied. Voor bewoners van Amsterdam en Amstelveen of Uithoorn ontstaat dan eindelijk een aaneensluitend toeristisch fietspad dat Gein en Vechtstreek verbindt met Gooi en Heuvelrug.
Nu er ook plannen zijn om de Hollandse Kade op te hogen "terwille van de landschappelijke herkenbaarheid", ligt het voor de hand om die landschappelijkheid ook beleefbaar te maken voor recreanten die NIET met de auto komen - fietsers dus!!.
We zien uit naar overleg...
Een openbare discussie is mogelijk via de reaktieknop.